Διακοσμητικά

Εργασίες

Παιδικό βιβλίο 4-5

Στη ροδοζαχαρένια παραλία
μιλούν ακόμα για τη Ρόζα-Ροζαλία
και λένε πως την άνοιξη
σα ρόδινη ανάμνηση