Διακοσμητικά

Works

Ο Άγιος Γεώργιος 4

Διαστάσεις: 19X28

Άγιος Γεώργιος στο δρόμο.