Διακοσμητικά

Εργασίες

Ο Άγιος Γεώργιος 2

Διαστάσεις: 70Χ50

Αυγοτέμπερα κ΄ χρυσό 24καρ. σε καρυδιά. Πιστό αντίγραφο εικόνας του Εμμανουήλ Τζάνε, του 17ου αι. Ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο.