Διακοσμητικά

Εργασίες

Η Παναγία η Γλυκοφιλούσα 3

Διαστάσεις: 35X27

Αυγοτέμπερα κ΄ χρυσό 24καρ. σε φλαμούρι. Οι μορφές της εικόνας είναι πλαισιωμένες με στοιχεία, παρμένα από βυζαντινό χειρόγραφο του 13ου αι.