Διακοσμητικά

Εργασίες

Η Αγία Παρασκευή 2

Διαστάσεις: 25X25

Αυγοτέμπερα σε κόντρα πλακέ θαλάσσης.