Διακοσμητικά

Εργασίες

Άκρα Ταπείνωση

Διαστάσεις: 40X30

Αυγοτέμπερα κ΄ χρυσό 24 καρ. σε κόντρα πλακέ θαλάσσης.